Telefon: 026-27 19 12 

Arbetsmiljöpolicy för SITAB

SITAB är en verkstadsföretag vars huvudinriktning är tillverkning av komponenter och reservdelar för industriföretag. Vår viktigaste resurs är våra medarbetare och vårt mål är att erbjuda stimulerande arbete med god gemenskap i en trygg och säker arbetsmiljö.

Vårt arbetsmiljöarbete innefattar bland annat:

  • I ett nära samarbete mellan anställda och ledning genomförs ett systematiskt arbetsmiljöarbete för att förebygga och begränsa risken för olycksfall och arbetsskador. Vårt mål är god arbetsmiljö där medarbetare känner gemenskap, trygghet och har möjlighet att utveckla sin kompetens.
  • Ständigt arbeta för att förbättra arbetsmiljön, så att eventuella negativa faktorer kan hållas på en låg och kontrollerbar nivå.
  • Följa utvecklingen inom arbetsmiljöområdet samt snabbt införa eventuella nya direktiv och lagar, där vi uppfyller kraven som ställs på oss.
  • På regelbundna personalmöten diskuteras produktions-, arbetsmiljö-, personal-, och andra frågor.
  • Vi ska kontinuerligt utvärdera vårt arbetsmiljöarbete och samtidigt fastställa nya mål med arbetet.

Vi gör ingen skillnad på kvinnor och män gällande, löner för samma arbete.

Sexuella trakasserier och mobbing får inte förekomma hos oss. Vårt förhållningssätt gentemot varandra ska präglas av respekt för varandras olikheter och åsikter.

Arbetsmiljöpolicy för SITAB

SITAB är en verkstadsföretag vars huvudinriktning är tillverkning av komponenter och reservdelar för industriföretag. Vår viktigaste resurs är våra medarbetare och vårt mål är att erbjuda stimulerande arbete med god gemenskap i en trygg och säker arbetsmiljö.

Vårt arbetsmiljöarbete innefattar bland annat:

  • I ett nära samarbete mellan anställda och ledning genomförs ett systematiskt arbetsmiljöarbete för att förebygga och begränsa risken för olycksfall och arbetsskador. Vårt mål är god arbetsmiljö där medarbetare känner gemenskap, trygghet och har möjlighet att utveckla sin kompetens.
  • Ständigt arbeta för att förbättra arbetsmiljön, så att eventuella negativa faktorer kan hållas på en låg och kontrollerbar nivå.
  • Följa utvecklingen inom arbetsmiljöområdet samt snabbt införa eventuella nya direktiv och lagar, där vi uppfyller kraven som ställs på oss.
  • På regelbundna personalmöten diskuteras produktions-, arbetsmiljö-, personal-, och andra frågor.
  • Vi ska kontinuerligt utvärdera vårt arbetsmiljöarbete och samtidigt fastställa nya mål med arbetet.

Vi gör ingen skillnad på kvinnor och män gällande, löner för samma arbete.

Sexuella trakasserier och mobbing får inte förekomma hos oss. Vårt förhållningssätt gentemot varandra ska präglas av respekt för varandras olikheter och åsikter.

Information: Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att fortsätta surfa godkänner du detta. Läs mer

OK