Bygg

juli 31, 2021 13:13

Våra byggtjänster

Tillsammans med vår samarbetspartner Byggkonstruktören AB tar vi fram balkar, stommar och hela byggnadskonstruktioner. Vi är med i alla delar av processen från planeringsstadiet tills att produkten är färdigställd.
Med lång erfarenhet och den senaste tekniken skapar vi flexibla lösningar utifrån kundens unika behov och förutsättningar. Stålstommen kan betraktas som ett byggnadsskelett, som står för dess bärighet och stabilitet. Stålets egenskaper gör att man kan bygga upp komplicerade stommar med smäckrare konstruktioner i jämförelse med andra material. Med en väl genomtänkt stomlösning erbjuds flexibla kontorslösningar där väggarna endast har avskiljande funktion. Vid bostadsbyggande, där planlösningarna är mer permanenta, kan pelare med lätthet döljas i väggarna. För verkstadshallar tar vi även fram traversbalkar.

Specialkompetens

Med vår gemensamma erfarenhet och kunskap utför vi tillsammans projekt i konstruktion, tillverkning och montering. Med våra unika spetskompetenser blir det ännu bättre resultat av hög kvalité. 

Vi arbetar med en stabil grund att projekten ska bli så kostnadseffektiva och precisa som möjligt. Varje kunds unika önskemål och förutsättningar styr vårt arbete genom samtliga steg i processen. Genom exakta 3D-modeller tar vi fram
tillverkningsritningar så att vi med 100 % säkerhet vet att det blir rätt mått. Vi arbetar dessutom med skräddarsydda stålstommar och konstruktioner, dimensionerade och tillverkade efter era behov.

Beräkning

Vi hjälper till med allt från enkla överslagsberäkningar till omfattande simuleringsmodeller beroende på projektets komplexitet. Berätta vad du vill ha hjälp med, så tar vi det därifrån!

Konstruktion

Byggkonstruktören utför dimensionering och upprättar konstruktionsritningar i alla typer av uppdrag. Tillsammans har vi stor erfarenhet gällande konstruktion inom industrier, bostäder, skolor, idrottsanläggningar, vårdanläggningar och andra offentliga byggnader.

Tillverkning

Våra svetsare är licensierade och vi är certifierat enligt de senaste normerna för EWS, European Welding Specialist. Det gör att vi har kompetens och resurser att svara upp mot de flesta behov och önskningar från dig som kund.

Navigering