Telefon: 026-27 19 12 

Drogpolicy för SITAB

I syfte att bibehålla och utveckla företagets framtida konkurrenskraft samt för att främja en god och säker arbetsmiljö skall SITAB verka för drogfria arbetsplatser.

SITAB skall vara en nykter och drogfri arbetsplats.
Detta innebär ett klart avståndstagande från all ickemedicinsk användning av narkotikaklassade preparat bland företagets anställda. Umgänget med alkohol skall präglas av stor vaksamhet och gott omdöme.

Det åligger samtliga medarbetare att verka för ökad säkerhet, effektivitet och trivsel på arbetet genom att förhindra missbruk av alkohol och narkotika. Varje anställd har en skyldighet att agera vid misstänkt alkohol- eller drogmissbruk på arbetsplatsen.

Genom information, utbildning och ett konsekvent agerande från SITAB skall alkohol- och drogmissbruk förebyggas. Drogtester genomförs i syfte att säkerställa att drogpolicyn efterlevs. Handlingsprogrammet för denna drogpolicy skall kontinuerligt följas upp.

Sandviken i januari 2007
Sten-Åke Holmström
SITAB

Drogpolicy för SITAB

I syfte att bibehålla och utveckla företagets framtida konkurrenskraft samt för att främja en god och säker arbetsmiljö skall SITAB verka för drogfria arbetsplatser.

SITAB skall vara en nykter och drogfri arbetsplats.
Detta innebär ett klart avståndstagande från all ickemedicinsk användning av narkotikaklassade preparat bland företagets anställda. Umgänget med alkohol skall präglas av stor vaksamhet och gott omdöme.

Det åligger samtliga medarbetare att verka för ökad säkerhet, effektivitet och trivsel på arbetet genom att förhindra missbruk av alkohol och narkotika. Varje anställd har en skyldighet att agera vid misstänkt alkohol- eller drogmissbruk på arbetsplatsen.

Genom information, utbildning och ett konsekvent agerande från SITAB skall alkohol- och drogmissbruk förebyggas. Drogtester genomförs i syfte att säkerställa att drogpolicyn efterlevs. Handlingsprogrammet för denna drogpolicy skall kontinuerligt följas upp.

Sandviken i januari 2007
Sten-Åke Holmström
SITAB

Sitab tillgodoser industrins behov av specialtillverkade komponenter, reservdelar, reparationer, och service. Med 60 anställda och moderna samt välutrustade verkstäder i Sandviken och Söderfors. Kunderna är både mindre och större företag i första hand inom stål- och pappersindustrin med både nationell och internationell verksamhet.

SITAB - Sandvikens Industriteknik AB, Blixtvägen 18, Box 261, 811 91 Sandviken. 026-27 19 12

Hitta till oss »

Alla rättigheter reserverade Sitab © Producerad av Precis Reklam i Yodo