Hållbarhet

juli 31, 2021 03:31

Hållbara val i det stora och det lilla

Att arbeta hållbart är nödvändigt för att vi ska finnas kvar som en attraktiv leverantör, arbetsgivare och samhällsaktör. Öppna och ärliga relationer med kunder, medarbetare, leverantörer och andra intressenter ger oss förutsättningar att hela tiden bli bättre inom alla hållbarhetsaspekter.

Det handlar helt enkelt om att identifiera de områden där vi kan göra störst nytta, och fokusera där, utan att tappa vardagens små val i återvinning, materialval och hållbara inköp.

Hållbarhetsarbete

För oss handlar mycket om tillit och rättvisa; att ge alla medarbetare samma möjligheter, samt att vi har högt i tak och vågar utmana varandra för att bli bättre. Vidareutbildning av personal, samt att erbjuda praktik och sommarjobb till ungdomar är två konkreta exempel på social hållbarhet.