Telefon: 026-27 19 12 

Miljöspolicy för SITAB

SITAB är ett verkstadsföretag vars huvud inriktning är tillverkning av komponenter och reservdelar för industriföretag samt
tjänster och service. Verksamhet inom SITAB ska bedrivas effektivt och resurssnåIt vad det gälIer användning av energi, råvaror och övriga naturresurser.
Vårt miljöarbete innefattar bland annat:

• Prioritera sådana tillverkningsprocesser som, så långt det är tekniskt och ekonomiskt möjligt, hushåller med råvaror,
energi och andra naturresurser samt är skonsamma mot miljön vad avser utsläpp och restprodukter.
• Arbeta kontinuerligt för att förbättra den interna och externa miljön, så att vår negativa miljöpåverkan kan hållas på en låg och stabil nivå.
• Engagera våra anställda, kunder och leverantörer i miljöarbetet.
• Arbeta för ökad återvinning av restprodukter för att begränsa uttaget av råvaror och undvika deponering.
• Ha mätbara mål för vårt miljöarbete så att vi löpande kan visa att vi uppfyller de bindande krav som ställs på verksamheten.
• Förebygga föroreningar och begränsa risken av olyckor som leder till miljöpåverkan.
• I förväg bedöma miljökonsekvenserna av ny och ändrad verksamhet. Då vår tillverkning till största delen utgår från våra kunders underlag skall vi på ett öppet och sakligt sätt vara deras partner för att, om möjligt, kunna bidra till nya lösningar som ger en positiv miljöpåverkan.
• Vi ska tänka långsiktigt och hållbart i alla led genom tillämpning av livscykelperspektivet för att förhindra att
miljöpåverkan oavsiktligt flyttas till annan del av livscykeln.

Ansvarig:
VD

Miljöspolicy för SITAB

SITAB är ett verkstadsföretag vars huvud inriktning är tillverkning av komponenter och reservdelar för industriföretag samt
tjänster och service. Verksamhet inom SITAB ska bedrivas effektivt och resurssnåIt vad det gälIer användning av energi, råvaror och övriga naturresurser.
Vårt miljöarbete innefattar bland annat:

• Prioritera sådana tillverkningsprocesser som, så långt det är tekniskt och ekonomiskt möjligt, hushåller med råvaror,
​energi och andra naturresurser samt är skonsamma mot miljön vad avser utsläpp och restprodukter.
• Arbeta kontinuerligt för att förbättra den interna och externa miljön, så att vår negativa miljöpåverkan kan hållas på en låg och stabil nivå.
• Engagera våra anställda, kunder och leverantörer i miljöarbetet.
• Arbeta för ökad återvinning av restprodukter för att begränsa uttaget av råvaror och undvika deponering.
• Ha mätbara mål för vårt miljöarbete så att vi löpande kan visa att vi uppfyller de bindande krav som ställs på verksamheten.
• Förebygga föroreningar och begränsa risken av olyckor som leder till miljöpåverkan.
• I förväg bedöma miljökonsekvenserna av ny och ändrad verksamhet. Då vår tillverkning till största delen utgår från våra kunders underlag skall vi på ett öppet och sakligt sätt vara deras partner för att, om möjligt, kunna bidra till nya lösningar som ger en positiv miljöpåverkan.
• Vi ska tänka långsiktigt och hållbart i alla led genom tillämpning av livscykelperspektivet för att förhindra att
miljöpåverkan oavsiktligt flyttas till annan del av livscykeln.

Ansvarig:
​VD

Information: Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att fortsätta surfa godkänner du detta. Läs mer

OK