Telefon: 026-27 19 12 

Hälsosam och ekonomisk ventilation installerad hos sitab

Hälsosam och ekonomisk ventilation installerad hos sitab

Hälsosam och ekonomisk ventilation installerad hos Sita

Publicerad: 3/12, 2015

Ventilationen står för en stor del av energikostnaden i en modern verkstad. Detta har Industriteknikföretaget Sitab tagit fasta på i samband med att de nu byggt ut sina verkstadslokaler i Sandviken med ytterligare 600 kvadratmeter. De har då gjort en miljoninvestering i en kombinerad värmeväxlare och ventilationsanläggning för att kombinera miljösmart ekonomi med hälsosam arbetsmiljö för medarbetarna.

– Det här minskar värmekostnaderna rejält, berättar Emil Holmström, platschef på Sitab i Sandviken, samtidigt som vi har förbättrat arbetsmiljön ordentligt.

Att skapa bästa möjliga ventilation och samtidigt eliminera luftföroreningarna som uppstår i en modern verkstadsmiljö kräver en utrustning utöver det vanliga.
– Genom det här systemet så tar vi tillvara på i princip all luftvärme som annars skulle gå till spillo, berättar vd ”Stenna” Holmström. Allt som blir över i systemet är lite aska efter luftföroreningarna som hamnar i en burk. Det känns helrätt att ha gjort den här investeringen då säkerhet och hälsa är våra honnörsord i kombination med kvalitet. En renare, säkrare och hälsosammare arbetsplats är ju något som alla tjänar på.

Anläggningen känner av när det svetsas i lokalerna och stoftavskiljare filtrerar luften och renar den till 99 %. Systemet, som är av fabrikat Plymovent, suger ut och filtrerar inomhusluften från svets- och skärångor, slipdamm och oljedimma samtidigt som det effektivt värmer upp den inkommande friskluften.
– Den gamla luften sugs sedan in i återvinningsaggregat som återvinner värmeenergin ur frånluften till cirka 80 % innan den leds ut, berättar Stefan Bergman projekt- och serviceledare på Caverion som installerat reningsanläggningen.

Se alla nyheter »

Sitab tillgodoser industrins behov av specialtillverkade komponenter, reservdelar, reparationer, och service. Med 60 anställda och moderna samt välutrustade verkstäder i Sandviken och Söderfors. Kunderna är både mindre och större företag i första hand inom stål- och pappersindustrin med både nationell och internationell verksamhet.

SITAB - Sandvikens Industriteknik AB, Blixtvägen 18, Box 261, 811 91 Sandviken. 026-27 19 12

Hitta till oss »

Alla rättigheter reserverade Sitab © Producerad av Precis Reklam i Yodo