Telefon: 026-27 19 12 

Stenna och Emil Holmström ser fram emot ett gott samarbete med Hasse Hemlin och Ismail Hajo.

Stenna och Emil Holmström ser fram emot ett gott samarbete med Hasse Hemlin och Ismail Hajo.

SITAB och Byggkonstruktören i konstruktivt samarbete

Publicerad: 20/12, 2017

​SITAB och Byggkonstruktören AB ingår ett nytt konstruktivt samarbete för att ta fram helhetslösningar för konstruktioner till byggprojekt med hög precision. Med gemensam erfarenhet och kunskap sedan 1989 utför de nu tillsammans hela projekt från konstruktion till tillverkning och montering.

– Med våra respektive unika spetskompetenser bildar vi en riktigt stark konstellation med synergier som borgar för smarta lösningar av byggkonstruktioner av högsta kvalité, säger Emil Holmström, vd på Sitab. Vi arbetar med en stabil grund att projekten ska bli så kostnadseffektiva och precisa som möjligt. Varje kunds unika önskemål och förutsättningar styr vårt arbete genom samtliga steg i processen. Det finns mycket synergier mellan SITAB och Byggkonstruktören AB vilket gör att vi blir en mycket stark konstellation tillsammans.

SITAB, Sandvikens Industriteknik AB, har genom åren arbetat med att tillgodose industrins behov av specialtillverkade komponenter, reservdelar, reparationer och service. De tar nu nästa steg i utvecklingen, nämligen skräddarsydda byggnadskonstruktioner där de ingår ett samarbete med Byggkonstruktören AB i Gävle. Tillsammans tar de fram optimerade och specialanpassade konstruktioner utifrån de specifikationer och krav som förekommer i varje enskilt fall.
– Idén till samarbetet växte fram i samband med den stora byggboomen som nu sker så jag tog kontakt med Hasse Hemlin på Byggkonstruktören AB som redan hade kontor i Stockholm då vi siktar in oss i första hand på mellansverige och Stockholmsregionen, berättar Sten-Åke "Stenna" Holmström, tidigare VD och grundare av SITAB. Målgruppen är både arkitekter, byggentreprenörer och fastighetsbolag men det kan även vara enskilda företag som skall bygga nytt eller bygga ut befintliga lokaler.

Byggkonstruktören har i dagsläget 14 medarbetare och är specialiserade på konstruktionsritningar, beräkningar och byggnadsbeskrivningar vilket kompletteras med SITAB´s unika kompetenser inom stålkonstruktioner och tillverkning. Tillsammans tar de fram balkar, stommar och hela byggkonstruktioner efter kundens unika behov. De är med under alla steg i processen, från planeringsstadiet tills dess att produkten är färdigställd.
– Vi har stött på varandra genom åren och har gjort åtskilliga jobb indirekt tillsammans inom industrin där Byggkonstruktören har konstruerat och ritat det som SITAB sedan tillverkat och monterat, berättar Hasse Hemlin, VD på Byggkonstruktören AB.

Stålstommen kan betraktas som ett byggnadsskelett som står för en konstruktions bärighet och stabilitet. SITAB och Byggkonstruktören skapar stabila och beständiga anordningar som erbjuder flexibla lösningar genom stålets egenskaper. Genom unika 3D-modeller tas ritningar fram hos Byggherren för att sedan tillverkas i SITAB´s lokaler. Genom att förbereda alla komponenter på verkstad borgar man för ett snabbt montage på plats.
– Stål är det material som är bäst att återvinna och dessutom är det lågemitterande vilket förhindrar fuktproblem. Utöver detta tillgodoses alla krav på funktion och teknik, berättar Sten-Åke.

Med det nya samarbetet flätas två anrika företags kompetenser inom konstruktion och tillverkning samman för att leverera helhetslösningar. De kommer tillsammans ständigt att arbeta för att skapa maximerade konstruktioner som fungerar såväl i teorin som i praktiken.
– Vi vet att alla projekt skiljer sig åt och därför arbetar vi med att anpassa stomkonstruktionerna efter kundens unika krav och förutsättningar. Genom nytänkande lösningar, noggranna 3D ritningar och ömsesidig lönsamhet arbetar vi för att alla parter ska bli nöjda under alla delar av projektet, säger Sten-Åke.

Se alla nyheter »

Information: Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att fortsätta surfa godkänner du detta. Läs mer

OK