Telefon: 026-27 19 12 

De diskuterade säkerhet på Folkets Hus

De diskuterade säkerhet på Folkets Hus

Sitab och SMT om säkerhet

Publicerad: 26/5, 2014

Måndagen den 19 maj höll SMT, Sandvik Materials Technology ett säkerhetsmöte med ett hundratal entreprenörer på Folkets hus i Sandviken inför årets driftsstopp på Sandvik i sommar.

På Företagarforum i Sandviken förra hösten började Sten-Åke "Stenna" Holmström, vd för Sitab och Roger Hydén, regionchef på Coor, som bägge är leverantörer till Sandvik att diskutera samarbetsfrågor med SMT-chefen Petra Einarsson. Utifrån detta har det sedan varit möten och en kontinuerlig dialog mellan Sandvik och entreprenörerna om formerna för samarbetet.
– Vi vill ju ha ett långsiktigt och konstruktivt samarbete, säger Petra. Därför gäller det att vi har högt i tak så att var och en kan säga sin mening i en öppen och rak dialog.

Det var varit regelbundna träffar sedan dess och det här mötet är ett resultat av det. Alla avtalsleverantörer var inbjudna liksom ett flertal chefer och arbetsledare från Sandvik.
Syftet är i första hand en gemensam syn på säkerheten men även förhoppningar om ett konstruktivt samarbete i övrigt där man tar tillvara på den samlade kompetensen hos leverantörerna i regionen.
– Vi på Sitab har ju alltid jobbat fokuserat på säkerhetsfrågor menar "Stenna" Holmström så att vi på det här sättet kan skapa forum där vi gemensamt får maximal nytta av alla parters kompetens ser jag som ett stort och viktigt steg framåt.

Driftstoppet blir i år kortare än vanligt och ca 50.000 arbetstimmar skall göras på 16 dagar så det är mycket underhåll som skall utföras på kort tid. Det som av säkerhetsskäl tar längre tid att göra än dessa två veckor kommer naturligtvis att få ta den tid de behöver, tillägger Anders Enbom, som arbetar med taktiskt inköp av tjänster på Sandvik.

Se alla nyheter »