Telefon: 026-27 19 12 

Värmeväxlare producerad av SITAB

Värmeväxlare producerad av SITAB

Succé för värmeväxlare producerad av SITAB

Publicerad: 14/3, 2014

I slutet av förra året lanserade Spuab en helt ny spillvattenvärmeväxlare, tillverkad av SITAB som återvinner 75 procent av värmen från avloppsvatten. 

Återvinningsgraden är sensationellt stor jämfört med de alternativ som tidigare funnits på marknaden och intressenter från hela landet kontaktar nu Sandviksföretaget om de nya möjligheterna till maximal energiåtervinning.

Sedan förra året är tekniken installerad i fyra flerbostadshus i Sandviken, varav ett med Svanenmärkning, samt i stadens badhus, Parkbadet. Effekten av spillvattenvärmeväxlingen är mycket stor och baseras på stora och ganska jämna flöden av både gråvatten och svartvatten. Mätningar över tid har visat att Parkbadet återvinner 75 procent av energin genom de unika värmeväxlarna som också produceras i Sandviken.

– Det är ett enormt tryck nu, berättar Sten-Åke "Stenna" Holmström, en av delägarna på Spuab som med sitt företag Sitab även tillverkar de unika värmeväxlarna. Det ringer folk dagligen som vill veta mer om det här och göra egna installationer. De med stora fastighetsbestånd vill ju utvärdera det här så snart som möjligt då vi pratar om riktigt stora vinster för både plånboken och miljön. Vi för även dialog med tyngre industri samt ytterligare badanläggningar.

Effekten av värmeöverföringen och återvinningen är så stor att hela installationen kan vara avskriven på mellan tre till fem år. Spillvattenvärmeväxlaren är helt underhållsfri eftersom den är självrengörande och Spuab lämnar en garanti på att värmeväxlarna håller längre än alla rörliga delar i byggnaden. Värmeväxlarna finns i ett antal olika modeller och kan seriekopplas beroende på hur stora anläggningar som skall återvinna sin energi.

- Det är fantastiskt roligt med det enorma intresset, säger Torsten Bauer, energiexpert och teknikutvecklare hos Spuab, som är arkitekten bakom den nya lösningen. Vi förstod tidigt att vi var något stort på gång så det kommer att bli mycket intressant att utvärdera de installationer som nu kommer att ske. 

Stor vikt kommer att läggas på att det är i rätt fastighetsbestånd som värmeåtervinningen skall göras då det skiljer mycket mellan yngre flerbarnsfamiljer och äldre fåmanshushåll för att kunna leverera energiåtervinning på en nivå som tidigare inte varit möjligt. Det förs för närvarande förhandlingar med återförsäljare för att hantera efterfrågan i hela landet och som även kan komplettera med ett helhetstänk om energiåtervinning och miljöfrågor i övrigt.

För mer information om Spuab och spillvattenvärmeväxlaren:
http://www.spuab.se

 

Se alla nyheter »

Sitab tillgodoser industrins behov av specialtillverkade komponenter, reservdelar, reparationer, och service. Med 60 anställda och moderna samt välutrustade verkstäder i Sandviken och Söderfors. Kunderna är både mindre och större företag i första hand inom stål- och pappersindustrin med både nationell och internationell verksamhet.

SITAB - Sandvikens Industriteknik AB, Blixtvägen 18, Box 261, 811 91 Sandviken. 026-27 19 12

Hitta till oss »

Alla rättigheter reserverade Sitab © Producerad av Precis Reklam i Yodo