Telefon: 026-27 19 12 

Innovatörerna Sten-Åke "Stenna" Holmström och Torsten Bauer med den nya vattenrenaren

Innovatörerna Sten-Åke "Stenna" Holmström och Torsten Bauer med den nya vattenrenaren

Vattenrenare till kärnkraftsindustrin

Publicerad: 29/4, 2014

Spuab har tagit fram ett unikt koncept för alla typer av vattenrening med en egen metodik som baseras på mångårig erfarenhet från ett flertal typer av vattenreningsprocesser i olika delar av världen. Det är ett modulsystem som kan anpassas till olika typer av kunder och förhållanden med högt ställda krav.

– Med det här systemet kan vi garantera absolut rent vatten, berättar Torsten Bauer, energiexpert och teknikutvecklare hos Spuab som i många år arbetat som konsult åt teknik- och industriföretag i ett flertal länder. Systemet genererar ett super-rent vatten och i det här fallet levererar vi även en kompletterande utrustning som eliminerar radioaktiviteten.

Systemet och metodiken fungerar lika bra när det gäller att rensa smutsvatten inom industrin eller göra vatten drickbart i u-länder. Beroende på miljö och förutsättningar kan anläggningens storlek anpassas samt drivas av solenergi, vindkraft, el eller vattenkraft så möjligheterna är i det närmaste obegränsade.

– Vi kan även göra havsvatten drickbart med den här vattenrenaren berättar Sten-Åke "Stenna" Holmström, en av delägarna på Spuab som med sitt företag Sitab tillverkar komponenter till de unika vattenrenarna. Enda problemet är att vattnet blir så rent så att man är tvungen att tillsätta ett par ämnen för att det skall fungera som dricksvatten. Det tar ju även bort mikroorganismer och bakterier, inte bara ämnen och salter.

Spuabs mål är att återanvända energi, medie och material. Detta kan även ske i kombination med andra energikällor som bygger på låga temperaturer från värmepumpar, vindkraft, solkraft och andra naturliga källor. Spuab lanserade nyligen även en spillvattenvärmeväxlare som fått stor uppmärksamhet då den återvinner hela 75 procent av värmen från avloppsvatten.

För mer information om Spuab och Spuab-renaren:
http://www.spuab.se

Se alla nyheter »

Sitab tillgodoser industrins behov av specialtillverkade komponenter, reservdelar, reparationer, och service. Med 60 anställda och moderna samt välutrustade verkstäder i Sandviken och Söderfors. Kunderna är både mindre och större företag i första hand inom stål- och pappersindustrin med både nationell och internationell verksamhet.

SITAB - Sandvikens Industriteknik AB, Blixtvägen 18, Box 261, 811 91 Sandviken. 026-27 19 12

Hitta till oss »

Alla rättigheter reserverade Sitab © Producerad av Precis Reklam i Yodo