Telefon: 026-27 19 12 

Våra policys

SITABs policys för att nå mål, uppfylla högt ställda krav liksom att ge vägledning i det dagliga arbetet:

  1. ISO 3834, SS-EN 1090
  2. Miljöledning enligt ISO 14001:2015
  3. Kvalitetsledning enligt ISO 9000:2015
  4. Systematiskt arbetsmiljöarbete enligt
  5. OHSAS 18001:1999
  6. Jämställdhetsplan
  7. Uppförandekod

Våra policys

Inom SITAB har vi ett flertal policys som hjälper oss att nå våra mål och ska ge vägledning i det dagliga arbetet.

Under 2008 påbörjade vi ett arbete med ett sammanhållande ledningssystem som omfattar miljöledning (ISO 14001:2004), kvalitetsledning (ISO 9000:2000), systematiskt arbetsmiljöarbete (OHSAS 18001:1999) samt Jämställdhetsplan.

Arbetet med ledningssystemet beräknas bli färdigställt under slutet av 2009.

Våra policys

Inom SITAB har vi ett flertal policys som hjälper oss att nå våra mål och ska ge vägledning i det dagliga arbetet.

Under 2008 påbörjade vi ett arbete med ett sammanhållande ledningssystem som omfattar miljöledning (ISO 14001:2004), kvalitetsledning (ISO 9000:2000), systematiskt arbetsmiljöarbete (OHSAS 18001:1999) samt Jämställdhetsplan.

Arbetet med ledningssystemet beräknas bli färdigställt under slutet av 2009.

Sitab tillgodoser industrins behov av specialtillverkade komponenter, reservdelar, reparationer, och service. Med 60 anställda och moderna samt välutrustade verkstäder i Sandviken och Söderfors. Kunderna är både mindre och större företag i första hand inom stål- och pappersindustrin med både nationell och internationell verksamhet.

SITAB - Sandvikens Industriteknik AB, Blixtvägen 18, Box 261, 811 91 Sandviken. 026-27 19 12

Hitta till oss »

Alla rättigheter reserverade Sitab © Producerad av Precis Reklam i Yodo