Arbetsmiljö

Välmående personal ger ett välmående företag

Arbetsmiljö är en viktig del av vårt hållbarhetsarbete eftersom vi vill attrahera de allra bästa medarbetarna. Säkerhet är alltid vårt främsta fokus, men vi lägger också stor vikt vid hälsa och välmående.

Vår arbetsmiljöpolicy

Vår arbetsmiljöpolicy, vägleder oss i vårt arbetsmiljöarbete och säkerställer att vi håller oss uppdaterade på de lagar och krav vi berörs av, exempelvis säkerhetsrisker och personalens arbetsmiljö. Kraven hjälper oss med ständiga förbättringar. 

Ständiga förbättringar

Genom att vara noga med att lyfta säkerhetsrisker och ständigt påminna varandra om att arbeta säkert blir vi hela tiden lite bättre.