Hållbarhetsarbete

Hållbarhetsfrågor

Vi utvecklar hela tiden vår verksamhet för att arbeta mer hållbart, både när det gäller ekologiska, ekonomiska och sociala aspekter. Hållbarhetsfrågorna är genomgående för hela företaget och vi har insett att det här är ett arbete som aldrig tar slut. Vi kan bli bättre hela tiden, både i det lilla och i större frågor.

Ekologisk hållbarhet

Vi arbetar målmedvetet med att minska vår miljöpåverkan i det lilla och det stora. Att sopsortera och återvinna, använda miljövänliga produkter och samordna resor har varit självklarheter i många år. Miljöledningssystemet (ISO 14001:2015) ger bra guidning här, men det gäller att även försöka påverka utanför vår egen verksamhet, genom hela värdekedjan.

Det här är ett långsiktigt arbete där vi ser att vi kan hjälpa till att göra stor skillnad för branschen.

Ekonomisk hållbarhet

Vi behöver vara ekonomiskt hållbara för att kunna stärka industrin i ytterligare trettio år och bortom det. Vi servar industrin, erbjuder arbetstillfällen, utbildning och ekonomisk utveckling i det samhälle där vi verkar, och strävar efter att växa utan att den ekologiska eller sociala hållbarheten påverkas negativt.

Social hållbarhet

För oss handlar social hållbarhet mycket om tillit och rättvisa; att ge alla medarbetare samma möjligheter, samt att vi har högt i tak och vågar utmana varandra för att bli bättre. Vidareutbildning av personal, samt att erbjuda praktik och sommarjobb till ungdomar är två konkreta exempel på social hållbarhet. Vi bidrar också med vår kompetens inom Yrkesutbildningen, engagerar oss i Teknikcollege och delar ut stipendier, för att nämna några exempel.

Vi jobbar medvetet med mångfald avseende allt från ålder och kön till nationalitet och social bakgrund. Det är kompetens och värderingar som är det viktigaste. Det är tyvärr brist på kvinnor i vår bransch, men vi jobbar på att ändra även det.