Beräkning

Beräkningar för att maximera livslängd och minimera kostnader

För att uppfylla normkrav och maximera livslängden på din anläggning krävs att beräkningarna görs på rätt sätt. Det hjälper våra konstruktörer till med. Ibland är det en konstruktion som ska vidareutvecklas och ibland handlar det om en helt ny. Oavsett vilket är det lika viktigt att konstruktionen blir kostnads- och resurseffektiv.

Beräkningar för industri och bygg

Medans många ser på SITAB som en industriell partner, så utför vi även arbeten åt byggsektorn. Vi hjälper till med allt från enkla överslagsberäkningar till omfattande simuleringsmodeller beroende på projektets komplexitet. Berätta vad du vill ha hjälp med, så tar vi det därifrån.