Skärmaskiner

juli 31, 2021 12:06

Valmöjlighet för att skära i metall

Det finns många metoder att skära i plåt, beroende på material, tjocklek och vilken precision som krävs. Vi har både maskiner och kompetens att ge dig valmöjligheterna och vägleda dig i vilken metod som fungerar bäst för just din konstruktion.

Övriga skärmetoder hos Sitab

Gasskärning

Gasskärning är en metod för att skära i metall genom att värma upp ett arbetsstycke med en gasdriven låga. Arbetsstycket kan sedan skäras med en stråle av syre, som förbränner den uppvärmda metallen för att skapa ett snitt.