Telefon: 026-27 19 12 

Kvalitespolicy för SITAB

Nöjda kunder skall alltid utgöra en viktig bas för företagets framtida utveckling.

SITAB är ett verkstadsföretag vars huvudinriktning är tillverkning av komponenter och reservdelar för 
industriföretag samt tjänster och service. Verksamhet inom SITAB ska bedrivas effektivt och resurssnålt vad det gäller användning av energi, råvaror och övriga naturresurser. 
Med kompetent personal, mångårig erfarenhet, modern teknik och ett stort och kunnigt nätverk är vår målsättning att lösa det mesta våra kunder önskar. 
Nöjda kunder skall alltid utgöra en viktig bas för företagets framtida utveckling. Våra varor och tjänster skall alltid utföras i enlighet med överenskommelser vi gjort med våra kunder. 

Högsta kvalitet och bästa service är vårt mål! Dessa skall nås genom ett kontinuerligt förbättrings arbete genom vårt 
kvalitets system som bygger på lyhördhet för våra kunders synpunkter och förslag, engagemang och hög kompetens i vår 
organisation samt samarbete med förstklassiga underleverantörer. 
Varje enskild med arbetare ansvarar för att de egna arbetsuppgifterna utförs så att uppställda mål nås. Såväl ägare som företags­och arbetsledning inom SITAB skall aktivt verka för ett positivt arbetsklimat, som värdesätter kvalitet, kompetens och arbetsmoral. 

Ansvarig: 
VD 

Kvalitespolicy för SITAB

Nöjda kunder skall alltid utgöra en viktig bas för företagets framtida utveckling.

SITAB är ett verkstadsföretag vars huvudinriktning är tillverkning av komponenter och reservdelar för 
industriföretag samt tjänster och service. Verksamhet inom SITAB ska bedrivas effektivt och resurssnålt vad det gäller användning av energi, råvaror och övriga naturresurser. 
Med kompetent personal, mångårig erfarenhet, modern teknik och ett stort och kunnigt nätverk är vår målsättning att lösa det mesta våra kunder önskar. 
Nöjda kunder skall alltid utgöra en viktig bas för företagets framtida utveckling. Våra varor och tjänster skall alltid utföras i enlighet med överenskommelser vi gjort med våra kunder. 

Högsta kvalitet och bästa service är vårt mål! Dessa skall nås genom ett kontinuerligt förbättrings arbete genom vårt 
kvalitets system som bygger på lyhördhet för våra kunders synpunkter och förslag, engagemang och hög kompetens i vår 
organisation samt samarbete med förstklassiga underleverantörer. 
Varje enskild med arbetare ansvarar för att de egna arbetsuppgifterna utförs så att uppställda mål nås. Såväl ägare som företags­och arbetsledning inom SITAB skall aktivt verka för ett positivt arbetsklimat, som värdesätter kvalitet, kompetens och arbetsmoral. 

Ansvarig: 
VD 

Sitab tillgodoser industrins behov av specialtillverkade komponenter, reservdelar, reparationer, och service. Med 60 anställda och moderna samt välutrustade verkstäder i Sandviken och Söderfors. Kunderna är både mindre och större företag i första hand inom stål- och pappersindustrin med både nationell och internationell verksamhet.

SITAB - Sandvikens Industriteknik AB, Blixtvägen 18, Box 261, 811 91 Sandviken. 026-27 19 12

Hitta till oss »

Alla rättigheter reserverade Sitab © Producerad av Precis Reklam i Yodo